Trường THCS Hoàng Long

Thứ năm, 05/08/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Hoàng Long
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN _ TRƯỜNG THCS HOÀNG LONG

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG THCS HOÀNG LONG - PHÚ XUYÊN GIAI ĐOẠN 2015- 2020

---------------------------------------

 

 Trường THCS Hoàng Long huyện Phú Xuyên  được thành lập từ  năm 1960, trường đóng trên địa bàn xã Hoàng Long huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây ( nay là Thành phố Hà Nội).

Lúc đầu , trường có tên là Trường phổ thông cấp I, II Hoàng Long, sau

đổi tên thành trường THCS Hoàng Long. Trường THCS Hoàng Long ra đời trong công cuộc đổi mới, nền giáo dục Việt Nam đang đi trên chặng đường đầu tiên đầy thử thách khó khăn nhưng cũng có rất nhiều thuận lợi. Những kết quả mà nhà trường đạt được đã chứng minh điều đó. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, đã đang và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của cha mẹ học sinh và học sinh xã Hoàng Long huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

                   Trong giai đoạn 2015 – 2020, Chiến lược phát triển của nhà trường nhằm chỉ rõ những định hướng phát triển, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu trong quá trình thực thi để đạt được mục đích đưa nhà trường phát triển phù hợp với xu thế của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

          Chiến lược phát triển nhà trường sẽ là cơ sở, là nền móng quan trọng cho những quyết sách của Hội đồng trường, ban giám hiệu và là định hướng đúng cho mọi hoạt động của toàn thể đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên và học sinh trong hoạt động giáo dục của nhà trường trong tương lai.

         Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Hoàng Long là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng các trường THCS trong huyện xây dựng ngành giáo dục huyện Phú Xuyên phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, nhằm tạo ra một nguồn lực lao động mới có chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên

  1.1. Tổng số Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tính đến thời điểm tháng 09 năm 2015 là: 37 CB-GV-NV. Trong đó Ban giám hiệu có 02 đ/c; giáo viên có 30 và nhân viên có 05.

  1.2. Về chất lượng đội ngũ: 100% BGH, GV đạt trên chuẩn đào tạo.

 Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên: nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm hầu hết đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

    1.3.  Công tác lãnh đạo và tổ chức quản lý của BGH: Có tầm nhìn khoa học, sáng tạo. Kế hoạch dài hạn, có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

2. Đội ngũ học sinh

2.1. Tổng số lớp: 14 lớp

2.2. Tổng số học sinh: 485 em

2.3.  Chất lượng học sinh:

+ Xếp loại học lực năm học 2014 – 2015:

Giỏi: 32.8%; Khá: 30.0%; TB: 37.2%.

+ Xếp loại hạnh kiểm năm học 2014 – 2015:

 Khá, Tốt: 98%; TB: dưới 2%;

+ Thi học sinh giỏi cấp Huyện lớp năm học 2014 – 2015: 221HS/485HS Đạt 45%.

Cấp Thành phố:  02 giải khuyến khích

- Thành tích chính:

 Nhà trường đã khẳng định được vị trí trong ngành giáo dục huyện Phú Xuyên, được học sinh và phụ huynh học sinh tin tưởng.

Năm học 2013 – 2014: đạt danh hiệu Trường tiên tiến.

           Năm học 2014 – 2015: đạt danh hiệu Trường tiên tiến.

3. Điểm mạnh

3.1. Công tác tổ chức quản lý và điều hành của ban giám hiệu:

          - Ban giám hiệu là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo, có tầm nhìn khoa học và đều được đào tạo về quản lý giáo dục. Trong công tác luôn chủ động, có kế hoạch cụ thể, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm.

          - Công tác triển khai, tổ chức quản lý điều hành thực hiện kế hoạch từng tháng, từng kỳ, từng năm được hoạch định rõ ràng cụ thể trong kế hoạch và được kiểm tra giám sát thường kỳ.

- Trong khi thực thi luôn chủ động điều chỉnh kế hoạch hợp lý, kịp thời khi cần thiết. Luôn đổi mới và tôn trọng thực chất. Tập thể ban lãnh đạo nhà trường luôn nhận được sự tin tưởng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, CMHS và học sinh trong toàn trường.

3.2. Đội ngũ giáo viên, nhân viên:

          Là một tập thể đoàn kết, trách nhiệm và tâm huyết với nghề, đa số có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ khá trở lên, đáp ứng được yêu cầu của đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

          Trong công tác, chấp hành tốt kỷ luật lao động, qui chế chuyên môn, nghiệp vụ và nội qui của nhà trường, năng động và có tinh thần hợp tác, có ý thức đổi mới trong phương pháp giảng dạy, phương pháp quản lý giáo dục học sinh và thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy.

3.3. Về chất lượng đào tạo

          Trong các năm gần đây, tỷ lệ học sinh được xếp loại hạnh kiểm Khá, Tốt, đạt trên 90%, học sinh xếp loại hạnh kiểm Yếu  giảm.

   - Học sinh đạt giải thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá, TDTT cấp thành phố: 1-2 HS

 - Học sinh đạt giải thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá cấp huyện: 45% HS

          - Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THCS: 100%

3.4. Về Cơ sở vật chất

       Phòng học: 15 phòng, phòng học bộ môn: 03, thư viện: 01.  Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại (tuy nhiên chưa đồng bộ, bàn ghế học sinh, chất lượng thấp, phòng phục vụ công tác giảng dạy còn thiếu).

4. Điểm hạn chế :

4.1. Việc tổ chức, quản lý điều hành của Ban giám hiệu:

          - Việc hoạch định kế hoạch đôi khi còn thiếu tính thực thi, còn lệ thuộc vào khuôn mẫu và yêu cầu của Sở GD&ĐT Hà Nội tính chủ động, sáng tạo còn hạn chế.

          - Việc tổ chức đánh giá phân loại chất lượng cán bộ, giáo viên hàng năm vẫn còn mang yếu tố động viên, chưa chuẩn theo quy định ban hành.

          - Công tác quản lý, điều hành đã đổi mới, song chưa thực sự khoa học, chưa chủ động, chưa đáp ứng với xu thế đổi mới giáo dục hiện nay.

4.2. Đội ngũ giáo viên, nhân viên:

    - Một bộ phận giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, quản lý và giáo dục học sinh, bằng lòng với thực tại của mình.

   - Trình độ ngoại ngữ, CNTT còn hạn chế đây là trở ngại lớn trong việc ứng dụng CNTT trong đổi mới dạy học và quản lý, cao hơn nữa là khả năng thích ứng, hội nhập trong xu thế đổi mới.

    - Việc tự học tự bồi dưỡng, đúc kết viết sáng kiến kinh nghiệm chưa được chú trọng, việc cập nhật thông tin, tri thức trên các phương tiện thông tin còn yếu.

          4.3. Chất lượng học sinh:

    Chất lượng không đồng đều, một bộ phận học sinh ý thức rèn luyện phấn đấu chưa tốt, chưa chăm, chưa ngoan.

4.4. Cơ sở vật chất        

        Chưa đồng bộ, chưa hiện đại. Phòng học, phòng học bộ môn chưa có trang bị đồ dùng học tập, thiết bị dạy học, bàn ghế chất lượng thấp, Phòng làm việc của Hiệu trưởng, Hiệu phó, hành chính, kế toán, thư viện, sân tập, phòng Hội đồng, phòng Truyền thống... còn thiếu, dồn ghép.

5. Thời cơ, thuận lợi

     Đội ngũ Cán bộ, giáo viên có trình độ nghiệp vụ sư phạm tốt, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm và rất thân thiện. Đặc biệt đội ngũ giáo viên trẻ đều có trình độ chuyên môn khá, tốt được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sự phạm. Nhu cầu giáo dục chất lượng cao rất lớn và ngày càng tăng.

 Đã có kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2020.

 

6. Thách thức

      - Các trường THCS trong huyện ngày càng cạnh tranh nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt là những trường đứng trong tốp đầu khối THCS, các trường chất lượng cao ngày càng có uy tín trong việc đào tạo học sinh như trường THCS Thị trấn Phú Minh, trường THCS Trần Phú v.v

     - Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngày càng phải đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục.

     - Áp lực về nhu cầu tuyển sinh đầu vào, việc sắp xếp, biên chế lớp học và sự đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kỳ hội nhập.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

7. Xác định những vấn đề ưu tiên

  - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

  - Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.

  - Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý, mở lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, tiếng Anh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Khuyến khích soạn và dạy học theo giáo án điện tử.

 - Chủ động đổi mới phương pháp dạy học và cách đánh giá cho điểm học sinh theo hướng phát huy tính tự giác, tích cực chủ động và sáng tạo của người học, tạo ra một môi trường sư phạm năng động tự học và sáng tạo.

  - Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hoá, hiện đại và tiện ích trong quá trình hoạt động.

  - Triển khai thực hiện chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; tạo nhiều hoạt động giao lưu, hội thảo để học sinh có điều kiện thích ứng và hoà nhập.

  - Triển khai, tổ chức hoạt động đánh giá theo các chuẩn về Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

  - Làm tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục và thực hiện ba công khai.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

     1. Tầm nhìn :

Trường THCS Hoàng Long  là một trường chuẩn mực và năng động, nơi học sinh và giáo viên luôn có khát vọng học tập suốt đời, biết tư duy độc lập và sáng tạo để nâng cao lợi ích bản thân, có nhân cách và trí tuệ thời đại, có khả năng thích ứng nhanh và có tinh thần hợp tác, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

     2. Sứ mạng :

          Xây dựng một môi trường sư phạm lành mạnh, tiên tiến, thân thiện và tạo mọi điều kiện để học sinh được học tập, rèn luyện và phát triển các năng lực cá nhân về trí tuệ, tính độc lập sáng tạo và khả năng hợp tác, thích ứng.

3. Những giá trị cơ bản của nhà trường

Đó là: Tạo dựng được môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương, chăm sóc để phát huy phẩm chất riêng, biết sáng tạo, có năng lực tư duy cho mỗi học sinh.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường. 

- Tinh thần trách nhiệm, đoàn kết

- Tính trung thực

- Tính sáng tạo

- Tính hợp tác                                                      

-  Lòng nhân ái

- Khát vọng vươn lên                                                                                           

III. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

1. Mục tiêu chung                      

  Xây dựng nhà trường trở thành một cơ sở giáo dục có uy tín về chất lượng giáo dục và đào tạo, là một mô hình phát triển trong đó mọi học sinh được tôn trọng, được hợp tác, giao lưu, được phát triển các năng lực cá nhân, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2. Mục tiêu riêng ( mục tiêu giáo dục )

          Đào tạo, giáo dục học sinh nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản của tất cả các môn học. Biết cách tự suy luận, tìm tòi, phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách độc lập, sáng tạo; biết cách học và tự học. Có ý thức tự giác, có tinh thần trách nhiệm, thật thà, trung thực, biết hoà nhập và làm chủ được bản thân. Có phong cách và lối sống đẹp, phù hợp với truyền thống văn hiến Việt Nam.

3. Chỉ tiêu cụ thể

3.1. Đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên

          - Đảm bảo đủ biên chế được giao về đội ngũ thầy cô giáo, nhân viên

          - 100% đạt  giáo viên trên chuẩn đào tạo và đạt chuẩn nghề nghiệp, trên 50%  nhân viên có trình độ đào trên chuẩn ( từ Đại học trở lên ).

          - Chất lượng đội ngũ về trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đánh giá xếp loại đạt Khá, Giỏi đạt từ 80% trở lên, không có Yếu, Kém.

          - 100% cán bộ, giáo viên có chứng chỉ tin học, 100% Giáo viên sử dụng thành thạo máy tính. và sử dụng thành thạo CNTT phục vụ cho chuyên môn của mình. Số tiết dạy sử dụng giáo án điện tử trên 40%  

3.2. Học sinh

    - Qui mô trường lớp:

          + Số lớp: 14 đến 16 lớp

          + Số học sinh: từ 485 à 500 HS

    - Chất lượng giáo dục:

           + Đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của các bậc CMHS trong huyện; học sinh không chỉ được học tập kiến thức mà còn được tham gia các hoạt động ngoại khoá về kiến thức,  hoạt động giao lưu, hoà nhập…

         + Trên 50% học lực khá, giỏi (20% học lực giỏi)

                   + Tỷ lệ học sinh có học lực yếu < 2% không có học sinh kém.

         + Thi đỗ vào lớp 10 các trường PTTH trên địa bàn: Trên 80 %.

         + Thi học sinh giỏi cấp huyện :Phấn đấu đạt 50 giải trở lên.

         + Thành phố lớp 9: Phấn đấu đạt 1- 2 giải trở lên.

    - Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống.

         + Chất lượng đạo đức: 97% hạnh kiểm khá, tốt.

         + Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.

3.3. Cơ sở vật chất

          - Củng cố và tăng cường CSVC, sửa chữa nâng cấp và xây mới hệ thống phòng học, phòng thực hành thí nghiệm, phòng học chức năng

          - Tăng cường mua sắm thêm các thiết bị đồ dùng dạy học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại.

          - Xây dựng môi trường sư phạm trong sạch lành mạnh đảm bảo “ Xanh – Sạch - Đẹp “.

4. Phương châm hành động

“Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường

Tư duy giáo dục luôn thay đổi theo nhu cầu xã hội”

IV. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Xây dựng củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên

          - Làm tốt công tác phân công sắp xếp đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng năng lực sở trường trong các lĩnh vực công tác. Tập trung ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên là một tập thể đoàn kết, có tinh thần hợp tác, thân thiện, có phong cách sư phạm mẫu mực, có phẩm chất đạo đức và lối sống tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

 - Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá.

 -  Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh.

 -  Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

 - Mở các hội nghị cấp trường về các chuyên đề như : ứng dụng CNTT trong dạy học, Dạy học các môn học văn hoá tích hợp với giáo dục đạo đức, giáo dục bảo vệ môi trường. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học ... 

 - Người phụ trách:  Ban chi uỷ, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách tổ chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn

2. Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh

          - Coi trọng công tác giáo dục toàn diện, quan tâm, đổi mới hơn nữa công tác giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống, giáo dục kỹ năng sống. Tổ chức tốt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, chương trình ngoại khoá, sinh hoạt tập thể và hoạt động giao lưu.

          - Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạo của người học, đổi mới cách đánh giá học sinh cho phù hợp với mục tiêu đào tạo, phù hợp với nội dung chương trình và đối tượng học sinh.

  Người phụ trách: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách giáo dục đạo đức, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên bộ môn.

3. Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

          Củng cố và tăng cường cơ sở vật chất theo hưởng chuẩn hoá, hiện đại, thiết thực hiệu quả đảm bảo tính khoa học.

          Ng­ười phụ trách: Phó hiệu tr­ưởng, kế toán, nhân viên thiết bị.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin và bồi dưỡng tăng cường học ngoại ngữ

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực hoạt động giáo dục, triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng kho học liệu điện tử, thư viện điện tử…Góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học.

 Động viên cán bộ, giáo viên, NV tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc chuyên môn của mình.

Lên kế hoạch thi giáo án điện tử cấp tổ, cấp trường và động viên giáo viên đăng ký dự thi cấp huyện, cấp TP.

 Có kế hoạch liên hệ với các đơn vị cho mua máy tính và đăng ký với các đơn vị này để CB,GV,NV mua sắm máy tính cá nhân.

Người phụ trách: Phó Hiệu trưởng, tổ công tác công nghệ thông tin

5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục

          - Tập trung xây dựng nhà trường theo tiêu chuẩn nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch, thực hiện tốt dân chủ hoá trong nhà trường; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ giáo viên, nhân viên.

- Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, huy động mọi nguồn lực của các tổ chức xã hội trong và ngoài nước, của doanh nghiệp, của cá nhân tham gia vào xây dựng và phát triển nhà trường.

- Thực hiện tốt qui chế chi tiêu nội bộ, phân bổ sử dụng các nguồn ngân sách, ngoài ngân sách, nguồn từ CMHS, nguồn hỗ trợ một cách hợp lý cho các hoạt động giáo dục.( nguồn tài chính )

     + Nguồn lực tài chính:

 - Ngân sách Nhà nước.

 - Ngoài ngân sách từ xã hội, PHHS…

           - Các nguồn từ giảng dạy, dịch vụ của Nhà trường

     + Nguồn lực vật chất:

    - Trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy -  học.

    - Người phụ trách: BGH, BCH Công đoàn, Hội CMHS.

   - Huy động nguồn lực vật chất bao gồm khuôn viên nhà trường, hệ thống phòng học, phòng làm việc, phòng học chức năng, hệ thống trang thiết bị dạy học v.v

   Người phục trách: Hiệu trư­ởng, phó hiệu trư­ởng, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và Hội CMHS.

6. Xây dựng thương hiệu, uy tín của nhà trường

- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường bng cách tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân địa phương những thành tích mà nhà trường đã đạt được thông qua các cuộc họp phụ huynh hoặc các cuộc họp với UBND xã về các vấn đề có liên quan đến giáo dục.

- Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng CB,GV, NV, HS và CMHS.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường, bằng các hình thức:

+ Thành lập trang web của nhà trường giúp cho việc tuyên truyền các kế hoạch, kết quả công việc của nhà trường được rộng rãi mọi người biết đến và cũng nhận được ý kiến tham gia của nhiều người

+ Yêu cầu mỗi thành viên trong nhà trường đều nêu cao tinh thần làm chủ, chủ động nắm bắt và tuyên truyền những tin tức tích cực nhất nhằm xây dựng thương hiệu cho nhà trường trong nhân dân, trên trang TTĐT của ngành.

          Ng­ười phụ trách: Ban giám hiệu,tập thể CBGV, NV, học sinh và CMHS.

V. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KHCL, THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược.

          - Tuyên truyền và xác lập nhận thức tầm quan trọng của kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường trong giai đoạn 2015 – 2020.

          - Phổ biến rộng rãi kế hoạch chiến lược, tới toàn thể hội đồng sư phạm, tới học sinh, CMHS và các tổ chức xã hội quan tâm tới nhà trường.

2. Tổ chức điều hành.

          - Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường có trách nhiệm điều phối, triển khai tới các bộ phận chức năng, các nhóm công tác triển khai có kế hoạch thực thi các nội dung tiêu chí của kế hoạch chiến lược.

          - Thực hiện tốt công tác sơ tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm để điều chỉnh kịp thời kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

 3. Lộ trình thực hiện.

          - Từ năm 2015 – 2016: Xác lập nề nếp kỷ cương theo tiêu chuẩn và đưa các hoạt động giáo dục vào nề nếp; hình thành các tiêu chí cơ bản tạo nên một nhà trường có chất lượng giáo dục cao.

          - Từ năm 2017 – 2018: Xác lập, khẳng định uy tín và thương hiệu của nhà trường là một cơ sở giáo dục có chất lượng toàn diện đáp ứng được những yêu cầu đòi hỏi của xã hội.

          - Từ 2018 – 2020: Thực hiện được sứ mệnh của chiến lược phát triển nhà trường là “ Mỗi học sinh có khả năng thích ứng, hội nhập, có năng lực tư duy độc lập sáng tạo, có khả năng tự học và có khả năng hợp tác “

4. Trách nhiệm của hiệu trưởng

          - Tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường tới tất cả các đối tượng trong phạm vi liên quan của kế hoạch.

          - Thành lập các ban, tiểu ban, các bộ phận công tác chức năng. Đặc biệt là ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch.

5. Trách nhiệm của các phó hiệu trưởng

          Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

6. Đối với Tổ trưởng chuyên môn:

         Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

7. Đối với các tổ chức đoàn thể

          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh hăng hái thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị cơ bản trong từng năm học. Làm tốt công tác tham mưu, đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường.

          - Củng cố, xây dựng khối đoàn kết, vận động tuyên truyền CBGV thực hiện tốt cuộc vận động “ Dân chủ hoá trường học “; cuộc vận động “ mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo “

          - Phối hợp với Ban giám hiệu làm tốt công tác XHHGD.

8. Đối với toàn thể đội ngũ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên.

        Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

9. Đối với đội ngũ học sinh và CMHS.

  Thực hiện nghiêm nề nếp kỷ cương; các nội dung công tác từng tuần, tháng, kỳ, năm dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm và của tổ chức đoàn thanh niên.

   Tăng cường hoạt động tự quản, hoạt động tập thể, hoạt động xã hội. Chú ý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

Đẩy mạnh hoạt động hội CMHS trong tất cả các chi hội, làm tốt công tác XHHGD trong và ngoài nhà trường./.                                                                                                                       

                                                                                                                           Hoàng Long , tháng 9 năm 2015

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                 Phạm Thị Lan Hương


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 08 : 29
Tháng trước : 562
Năm 2021 : 5.052
Năm trước : 5.531
Tổng số : 11.443