Trường THCS Hoàng Long

Thứ năm, 05/08/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Hoàng Long
 • Đào Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0392031975
  • Email:
   daotuyetgv75@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bảng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trường tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0984855272
  • Email:
   nguyenthanhbang8972@gmail.com
 • Nguyễn Tiến Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó tổ trưởng tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0977088528
  • Email:
   tiendungav@gmail.com
 • Phạm Ngọc Thăng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó tổ trưởng tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0368591974
  • Email:
   lythang75@gmail.com